Program

2016

Kjære medlemmer!
Programmet for 2016 er klart og vi håper det vil friste!

 
 

MØTER

STED: «LUNSJROMMET» I REALFAGBYGGET, DE NATURHISTORISKE SAMLINGER. (tidl. Botanisk institutt), Realfagbygget, Allégaten 41, Bergen.
Tid: kl. 19.00

Tirsdag 15. mars: Årsmøte i Norsk botanisk forening, Vestlandsavdelingen.
Etter årsmøteforhandlingene: «Varaldsøy – et paradis for moser og andre planter» – Anders Lundberg. Foredraget vil bli fulgt opp med ekskursjon i juni.

Tirsdag 29. april: «En botanisk vandring vestenfor vest i Irland»
Jørn Erik Bjørndalen har arbeidet en årrekke i Irland som gjesteprofessor ved Trinity College i Dublin. Han tar oss med til vestkysten av Irland, der vi særlig blir kjent med det fantastiske kalksteinslandskapet The Burren, Aran Islands ute i havgapet, Connemara og County Mayo. Floraen er en salig blanding av ulike elementer som spenner fra alpine til mediterrane arter, og fra hyperoseaniske til sørøstlige steppearter i et variert spekter av naturtyper.

Tirsdag 6. desember: «Plant Hunting in the Pyrenees»
ohn and Hilary Birks vil fortelle og vise bilder fra sin reise til Pyreneene og skriver:
«Rather surprisingly given all our global botanical trips (a total of 89 so far) since 1965, we have never botanised in the French or Spanish Pyrenees. This June we visited the eastern and central French and Spanish Pyrenees and greatly enjoyed their wonderful flora, spectacular landscapes, generally kind weather, and excellent food and wine. In our lecture, sadly we can only illustrate the first three aspects of the trip!
The flora is a fascinatingly rich mixture of central European alpine, boreal, atlantic, and sub-Mediterranean species, along with a healthy number of local endemics in a wide range of genera and families, superb orchids, and several Pyreneean ‘specialities’. We will try to convey the great diversity of flora, vegetation, habitats, and landscapes that we saw by means of a broad south-to-north transect through this impressive mountain chain.»

Tirsdag 13. desember: «Filmen om Johan Havaas (1864-1956)»
Synnøve Kvamme har produsert ein 20 min lang amatørfilm (vidaregåande skuleprosjekt) som skildrar livet til den kjende botanikaren Johan Havaas. Vi følgjer ferda hans frå å vere bondeson i vesle Granvin til å verta ein internasjonalt anerkjent botanikar og lavkjennar gjennom sjølvsstudium.
Per Magnus Jørgensen og Tor Tønsberg vil fortelle meir om Havaas sin vitskaplege karriære og om verdien arbeidet hans har hatt for kunnskapen om norsk lavflora. Som førebuing til møtet finst mykje godt å lesa om denne særmerkte vitskapsmannen og kunstnaren t.d. her: https://nbl.snl.no/Johan_Havaas.

 

TURER m.m.

Søndag 13. mars: Lav på Milde
Store Milde har en svært rik flora av lav. Særlig på de staselige, løvtrærne i Gamlehagen ved den tidligere herregården som nå huser Fana folkehøgskule, vokser mange spennende og sjeldne arter. Vi ser også på de tidligste vårblomstene som nå titter fram om våren er i rute. Turen ledes av Tor Tønsberg, Universitetsmuseet i Bergen. Etter turen går vi inn og får en innføring i hvordan vi bestemmer lav. Arrangeres i samarbeid med Arboretets venner. Påmelding innen onsdag 9. (begrenset antall) til turleder Tor Tønsberg (e-post: tor.tonsberg@uib.no; tel: 5558 3333) eller Bjørn Moe (e-post: bjorn.moe@uib.no, tel: 92640898).
Frammøte kl. 1015: Store Milde, Vegkryss ved Fana folkehøgskule (ta med mat & drikke) (Parkering i Mildevågen eller buss rute 53 – Milde Hjellestad til nest siste holdeplass).

Søndag 10. april: «Over Munkebotn etter misteltein».
For et par år siden ble misteltein (Viscum album) funnet viltvoksende like ved Fjellveien i Sandviken. Nå har vi fått rapport om en ny forekomst ved Munkebotnveien. Vi inviterer til «fjelltur» fra Eidsvågsiden for å verifisere og dokumentere denne forekomsten. Vi kikker selvsagt etter om det skulle dukke opp flere forekomster av arten, som ser ut til å være i spredning omkring Bergen. Og vi vil se etter forekomster av andre sjeldne arter som skal finnes i området, blant annet gløsbekkmose.
Kontakt: Per H. Salvesen (e-post: per.salvesen@uib.no; tel: 92011177).
OPPMØTE: Jordalsveien nr. 1 (ved Åsane gamle kommunehus), kl. 11:00

Fredag 3. til søndag 5. juni: «Varaldsøy – et paradis for botanikere».
Overnattingstur. Varaldsøy er et botanisk paradis med et mangfold av naturtyper og ulike plantearter. Turen vil gå gjennom bratte, frodige edelløvskoger med stort innslag av barlind og noen magastore eiker med interessante epifytter, både moser og lav. Vi regner med et velutviklet våraspekt i undervegetasjonen med innslag av såvel typiske vestlandsplanter som regionalt sjeldne arter. Spesielt fokus blir det på moser, som finnes i stort monn på trestammer, på bakken og på bergvegger. Vi får se en rekke gode vestlandsarter som stabbesteinmose, kystblankmose og kystflak, og mer sørlige og sjeldne arter som gullveikmose. Lav er det også her, på ask vokser bl.a. den rødlistede rødflekklav i store flak. Et annet høydepunkt blir mosen Scopholophila lingulata. Den ble funnet i høst som ny for Norden, nærmeste kjente voksested er i Alpene. Det er mye av den der vi skal se den på Varaldsøy. Like ved vokser det store mengder av den flotte kalktuffmose. Turen er åpen for alle interesserte.
Kontakt og p[melding: (innen 25. mai): Anders Lundberg (e-post: anders.lundberg@uib.no; tel: 91587014)

Søndag 19. juni: «Villblomedagen».
Vestlandsavdelingen oppfordrer til å lage arrangementer! Allerede nå kan vi love at det blir blomstervandring for å se på ville planter på Milde med utgangspunkt i Botanisk hage. Turleder Bjørn Moe. Arrangeres i samarbeid med Arboretets venner.
Kontakt: Bjørn Moe (e-post: bjorn.moe@uib.no; tel: 92640898).

Med hilsen fra styret,

Per H. Salvesen,
Bergen, 18. februar 2016

OBS: Vi kan nå følges på Facebook!

Tidligere programmer finner du på våre gamle sider: http://org.uib.no/nbfvest