Velkommen!

Vestlandsavdelingen er lokalavdeling av Norsk Botanisk Forening for fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
Vårt formål er:

  • å være bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatør- og fagbotanikere.
  • å verne om naturen, særlig plantelivet.
  • å fremme interessen for og kjennskap til botanikk ved ekskursjoner, foredrag, utgivelse av medlemsblad og eventuelle andre publikasjoner
Adresse:
Norsk Botanisk forening, Vestlandsavdelingen
Allégaten 41
5007 Bergen
Kontaktperson

Kontaktperson: Per H. Salvesen


Medlemsskapstypene

A-medlemskap: hovedmedlemskap inkludert abonnement på Blyttia. Kontingenten består av tre deler: kr. 20 til NBF sentralt, kr. 232 til Blyttia og kr 70 til Vestlandsavdelingen.
B-medlemskap: hovedmedlemskap uten Blyttia. Kontingenten består av kr. 20 til NBF sentralt pluss kr 70 til Vestlandsavdelingen.
C-medlemskap: tilleggsmedlemskap i en grunnorganisasjon for medlemmer av andre grunnorganisasjoner. Hele summen er lokal kontingentandel. Dette velges av medlemmer som ønsker å motta flere grunnorganisasjoners tidsskrifter. De tegner da C-medlemskap i disse i tillegg til sitt hovedmedlemskap (A eller B). Årsaken til at C-medlemskap er innført er at alle medlemmer skal betale den sentrale kontingentdelen kun én gang.
D-medlemskap: familie/husstandsmedlemskap, finnes bare i noen grunnorganisasjoner. Tilsvarer B-medlemskap, men med redusert lokal kontingentandel.

Følg oss på Facebook!